วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงเยี่ยมให้กำลังใจ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี อำเภอสวนผึ้ง (แม่กำปอง 2)

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงเยี่ยมให้กำลังใจ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี อำเภอสวนผึ้ง (แม่กำปอง 2)

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าเยื่ยมชมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านผาปก (ชุมชนบ้านมอญห้วยน้ำใส) หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ฉายาแม่กำปอง 2 โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พัฒนากรอำเภอสวนผึ้ง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลงานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชนห้วยน้ำใสด้วยการทำบุญตักบาตรพระบ้านมอญ ตามวิถีไท รามัญ หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชมให้กำลังใจและข้อแนะนำการผลิตสินค้าชุมชนแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายในหมู่บ้านที่มาจำหน่ายสินค้าที่ตลาดห้วยน้ำใส จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรภายในหมู่บ้าน จำนวน 40 ต้น และเข้านมัสการกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อเหมราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ที่ชาวมอญในหมู่บ้านเคารพนับถือมาหลายร้อยปี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ ท่านรองอธิบดีฯ ได้เขียนคำอวยพร ให้แก่ชุมชนห้วยน้ำใสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ค้าขายรุ่งเรืองก้าวหน้า กลายเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
บ้านผาปก (ชุมชนบ้านมอญห้วยน้ำใส) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีตำนานเล่าขานสืบทอดหลายชั่วอายุคนว่าเคยเป็นสถานที่สู้รบ ทำสงครามระหว่างไทยกับพม่า สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมัย พระเจ้าตากสิน หรือนายทองด้วงหลวงฝักกษัตริย์รัชกาลที่ 1 วงศ์จักรกรี เคยขุดพบหลักปฐมต่าง ๆ เช่น กริช ขอช้าง สังวาลช้าง, หม้อไห, ซากศพ โครงกระดูกนักรบ อนุสรณ์ เจดีย์ อยู่ที่บ้านทุ่งเจดีย์ บ้านผาปก อยู่ติดกับชายแดนสหภาพพม่า โดยมีเทือกเขาตระนาวศรีและแคบกั้นเขต ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 200 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ มาจากหลายภูมิภาค เข้ามาทำเหมืองแร่ ดีบุก โดยกรมโลหกิจ, กรมทรัพยากรธรณี เหมืองแร่ผาปกค้างคาวจึงได้รับสัมปทานอาญาบัตรประกอบการทำเหมืองแร่ดีบุก จึงเอาชื่อของเหมืองแร่ ตั้งเป็นชื่อ หมู่บ้านต่อ โดยขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอสวนผึ้ง หมู่ที่ 3 ผาปก จนกระทั่งปัจจุบันนี้

หมู่บ้านผาปกมีการนำทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมกะเหรี่ยง วัฒนธรรมมอญ วัฒนธรรมพม่ามาสร้างความน่าสนใจให้กับหมู่บ้านในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการขึ้นเขากระโจม กิจกรรมการท่องเที่ยวป่าชุมชน การเล่นที่น้ำตกผาแดง และวัฒนธรรมกินข้าวห่อกะเหรี่ยง วัฒนธรรมการการแห่ฉัตรของชาวมอญ เพื่อมาสร้างมูลค่าในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เป็นต้น
บ้านผาปกมีกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คือ กลุ่มกล้วยหอมทองทอดและกล้วยหน้าธัญพืช ซึ่งได้เข้าสู่ระบบคัดสรรค์จนได้รับผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายบนเครื่องของสายการบินไทย
บ้านผาปกเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไทย มอญ พม่า กระเหรี่ยง จนนำมาซึ่งวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารที่หลากหลายตามมาเช่น ข้าวห่อกระเหรี่ยง ขนมจีนที่ทำมาจากหยวกกล้วยซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นของชาวมอญเป็นต้น และยังมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดคือเขากระโจมโดยมีการจัดตั้งชมรมคนรักษ์เขากระโจมเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในการขึ้นไปเยี่ยมชมทัศนียภาพที่เป็นชายแดนระหว่างไทย กับ พม่า และธรรมชาติตลอดระยะทางที่ขึ้นไปยอดเขา
บ้านผาปกมีการเชื่อมโยงการการท่องเที่ยวเข้ากับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดรับนักท่องเที่ยวในการขึ้นไปยังเขากระโจมในใจกลางของหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการที่มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาในพื้นที่ และมีเส้นทางจักรยานที่สามารถปั่นไปเยี่ยมชมยังจุดต่างๆของหมู่บ้าน
จุดเด่นของหมู่บ้านนี้คือวัฒนธรรมการตักบาตรของชาวมอญ หรือที่เรียกกันว่า “จู๊ดเปอป๊าด” (ตักบาตร) ซึ่งจะมีการปูเสื่อตามแนวทางเดินกลางหมู่บ้านซึ่งสร้างจากไม้ไผ่ตลอดแนว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกันใส่บาตร เมื่อถึงเวลาใส่บาตรจะมีชาวบ้านหามระฆังและตีส่งสัญญาณ จากนั้นพระสงฆ์จะเดินแถวเพื่อรับบิณฑบาตรจากนักท่องเที่ยวหรือญาติโยม ซึ่งในขบวนจะมีชาวมอญแบกถาด สิ่งของ คนโทน้ำ และข้าวปลาอาหารที่จะนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์และปิดท้ายขบวนด้วยนางรำของชาวมอญ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญโดยแท้จริง
ในการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: