วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กู้ภัยมุสลิมเบตงรับมอบผ้าขาวห่อร่าง จากชาวไต้หวัน

กู้ภัยมุสลิมเบตงรับมอบผ้าขาวห่อร่าง จากชาวไต้หวัน
ยะลา – มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มอบผ้าขาวห่อร่าง จากผู้สนับสนุนมีจิตกุศลร่วมบริจาคให้ ทีมแพทย์สาธารณสุข จ.ยะลา และกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2,480 ผืน สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2564 ที่มูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดพิธีส่งมอบผ้าขาวห่อร่าง จำนวน 2840 ผืน ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ยะลา ทั้ง 8 อำเภอ หน่วยกู้ภัย จ.ยะลา จำนวน 36 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวไต้หวัน 3 ราย มูลค่าประมาณ 260,000 บาท ชุด PPE จาก สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา 20 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ 20 แกลลอน จาก คณะประสานงานระดับพื้นที่ (ศร.3) โดยมี นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พ.อ. ชลัส ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่41/ ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ประธานมูลนิธิพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร คณะกรรมการมูลนิธิ ตัวแทนกู้ชีพกู้ภัย พื้นที่ จ.ยะลา
นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า กิจกรรมในการส่งมอบผ้าห่อร่าง และเวชภัณฑ์ข้างต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับบุคลกรทางการแพทย์และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ใน จ.ยะลา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละและจิตอาสาในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เผยว่า ขอขอบคุณมูลนิธิและผู้ใจบุญที่ช่วยสนับสนุนผ้าขาวให้กับสาธารณสุขยะลา ตอนนี้ภาพรวมของ จังหวัดยะลายังมีผู้ป่ายโควิดตัวเลขยังแตะ 600-700 ขณะนี้เร่งค้นหาและพยายามช่วยกันให้ปลอดภัย ทีม สสจ. กู้ชีพกู้ภัยและด่านหน้าพยายามรักษาดูแลอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย

ทางออกคือรีบหาคนเพื่อรักษาและเร่งฉีดวัคซีนในประชาชนจังหวัดยะลา ทิศทางยะลาค่อนข้างดี ขณะนี้ฉีดแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ยังมีความหวังถ้า 70 เปอร์เซ็นต์ ก็จะทำให้ปลอดภัย
นายโยธิน ประชามติรัฐ ตัวแทนสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย มุสลิม อำเภอเบตง จ.ยะลา กล่าวว่า การรับมอบผ้าขาวห่อร่างในวันนี้ได้เดินทางมาจากอำเภอเบตงเพื่อมาเป็นตัวแทนในการรับมอบผ้าขาวห่อร่าง เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาสมาชิกกู้ชีพ-กู้ภัย มุสลิม อำเภอเบตง ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและจิตอาสาในด้านการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงวิกฤติโควิด-1ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยมุสลิม อำเภอเบตง ยังขาดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกหลายอย่าง แต่ที่ผ่านมาได้ทำหน้าจิตอาสาคอยช่วยเหลือและสมทบกำลังในด้านการแพทย์ฉุกเฉินเท่าที่เครื่องมือมีอยู่ จึงขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัคคีขนส่งภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลาที่ มอบ ชุด PPE จำนวน 20 ชุด ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 มอบแอลกอฮอล์ 20 ขวด ที่ได้ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

%d bloggers like this: