วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พอ.สว.พังงา ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ให้ชุมชนชาวไทยมอแกน

พอ.สว.พังงา ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ให้ชุมชนชาวไทยมอแกน

วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา นำโดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พอ.สว. ซึ่งได้ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ให้กับชุมชนชาวไทยมอแกนที่อาศัยอยู่บนเกาะสุรินทร์ ม. 4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จำนวน 204 คน และได้นำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการถึงที่บ้าน 2 ราย

พร้อมกันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้มอบถุงธารน้ำใจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ให้กับผู้อายุและผู้พิการทั้ง 2 รายด้วย
จังหวัดพังงาได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 5,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดของวัคซีน ตลอดจนพระสงฆ์ จำนวน 2,500 คน

%d bloggers like this: