วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับ ชุดข่าวกรองทางทหาร หมวดข่าวกรองทางสัญญาณที่ 1 จัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลสัญชาติเมียนมา จำนวน 26 คน แบ่งเป็นชาย 19 คน และเป็นหญิง 7 คน จากการตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือเดินทาง พบมีเอกสารหรือหลักฐานหนังสือเดินทาง จำนวน 14 คน และไม่มีเอกสารแสดงการเดินทางเข้ามายังภายในราชอาณาจักรไทย จำนวน 12 คน โดยสอบถามบุคคลทั้งหมดให้การว่า ได้ลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หน่วยจึงได้ทำการส่งตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคติดต่อ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมส่งตัวดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

%d bloggers like this: