วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

📣>>>หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา รด.จิตอาสา ร่วมกับ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน ทำความสะอาด-พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เตรียมพร้อมเปิดเทอม 2/2564 วันที่ 1 พ.ย.64 นี้

📣>>>หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา รด.จิตอาสา ร่วมกับ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน ทำความสะอาด-พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เตรียมพร้อมเปิดเทอม 2/2564 วันที่ 1 พ.ย.64 นี้

พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลจิตอาสา และหน่วยพระราชทานกองทัพบก พร้อมกับรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ร่วมกับ กองร้อยทหารราบที่ 1742 คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่ง โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบ ON – SITE ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

%d bloggers like this: