วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังระดับน้ำจากลำน้ำแม่สะป๊วด ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย หลังระดับน้ำจากลำน้ำแม่สะป๊วด ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ และชุดบรรเทาสาธารณภั ยออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากลำน้ำแม่สะป๊วด มีปริมาณน้ำสูงขึ้นจนไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านสบสะป๊วด หมู่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนหลังระดับน้ำได้ลดระดับลงแล้ว ทหารจิตอาสาภัยพิบัติจึงได้เข้าช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ฉีดล้างดินโคลน ทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้าน

%d bloggers like this: