“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤต โควิด-19”

“ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้วิกฤต โควิด-19”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนยานพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียนเดินทางเข้ารับวัคซีน

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนยานพาหนะ รถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเดินทางเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มที่ 2) ณ สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: