Uncategorized

พะเยา คืบหน้าเด็กรุ่นน้องถูกรุ่นพี่ทำร้ายยุติธรรมตำบลเจรจา

พะเยา คืบหน้าเด็กรุ่นน้องถูกรุ่นพี่ทำร้ายยุติธรรมตำบลเจรจา

ศูนย์อำนวยการยุติธรรมชุมชนตำบลดงสุวรรณ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็ก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเขต 1 พะเยา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดง ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจาหารือในการยุติข้อขัดแย้งกับ กรณีเด็กรุ่นพี่ทำร้ายเด็กรุ่นน้อง ล่าสุดผลการเจรจาเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะยุติข้อปัญหาดังกล่าว และทำความเข้าใจกันได้ โดยที่ให้ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลเด็กเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก

ดาบตำรวจอุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประธานศูนย์อำนวยการยุติธรรมชุมชนตำบลดงสุวรรณ ฝ่ายปกครองท้องที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็ก เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเขต 1 พะเยา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดง ผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย เข้าทำการเจรจาหารือกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ กรณีเด็กรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง เพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว หลังเกิดกรณีรุ่นพี่ทำร้ายรุนน้อง เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้เข้าเจรจากัน เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว และหามาตรการแนวทางที่จะทำการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ทำการตกลงกันเป็นไปด้วยดี ซึ่งผู้ปกครองผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ไม่ได้ติดใจที่เอาความต่อไป และได้กำซับให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการดูแลเด็กให้ใกล้ชิดและเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก

โดยดาบตำรวจอุดม ระบุว่า กรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางศูนย์อำนวยการยุติธรรมชุมชน ได้ทำการเรียกหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าเจรจาหาข้อยุติ ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยกันโดยชุมชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดี โดยต่อไปทางพื้นที่ก็จะมีการร่างกฎระเบียบชุมชน รวมทั้งโรงเรียน หากมีการกระทำผิดขึ้นมาก็จะมีมาตรการในการดำเนินการที่รัดกุมขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก โดยในอาทิตย์หน้าก็จะมีการนัดหมายที่จะทำการดำเนินการดังกล่าว สำหรับในช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมก็จะมีขั้นตอนในการดูแลเด็กที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยการเข้าทำการวิเคราะห์เด็กเพื่อหาข้อมูลในเชิงลึกของเด็กแต่ละคนและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

สัมภาษณ์…ดาบตำรวจอุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประธานศูนย์อำนวยการยุติธรรมชุมชนตำบลดงสุวรรณ