Reporter&Thai Army

พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.33 พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เมื่อ140830 ต.ค.61 พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รอง เสธ.มทบ.33 พร้อมกำลังพลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จว.ช.ม.โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.ช.ม.เป็นประธานพิธีฯ มีผู้ร่วมพิธีประมาณ 800 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย