Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔)​ ดำเนินการฉีดน้ำ ล้างถนน และพ่นละอองน้ำ เพื่อปรับสภาพหมอกควัน ฝุ่นละออง

เมื่อ ๑๕๑๘๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔)​ ดำเนินการฉีดน้ำ ล้างถนน และพ่นละอองน้ำ เพื่อปรับสภาพหมอกควัน ฝุ่นละออง บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/ivk396OZIQQ

https://youtu.be/1zLfGkaMD1w