Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 4 ขอให้ช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยนอนติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

ด้วยมีประชาชนในพื้นที่ อ.ปากพนัง ได้ร้องขอ กองทัพภาคที่ 4 ขอให้ช่วยเหลือครอบครัวของประชาชนที่พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ป่วยนอนติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก บริเวณชุมชนวัดคงคาสวัสดิ์ (วัดใต้ฝั่งตะวันตก) ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ….

วันนี้ 15 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 ลงพื้นที่บริเวณชุมชน บ้านล่าง ชุมชนสระแก้ว และชุมชนนาควารี ชุมชนศรีสมบูรณ์ ชุมชนสินสืบสุข เพื่อให้กำลังใจแก่ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในชุมชนบริเวณวัด โดยมอบถุงยังชีพจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB น้ำใจจากไทยพาณิชย์ ขนม และน้ำดื่ม ให้กับ ครอบครัว เพื่อแก้ปัญหาในขั้นต้นไปก่อน และจะประสานส่วนราชการเข้าช่วยเหลือต่อไป…..////