Reporter&Thai Army

พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. จำนวน ๓๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ทัพทัน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. พร้อมด้วย กพ. จำนวน ๓๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.ทัพทัน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดหนองสระ อ.ทัพทัน จว.อ.น. โดยมีนายอนุชา พัสถาน นอภ.ทัพทัน เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย