วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“มทบ.39 Big Cleaning Day พร้อมเปิดภาคเรียนแบบ ON – SITE ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก “

“มทบ.39 Big Cleaning Day พร้อมเปิดภาคเรียนแบบ ON – SITE ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก “

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยประสานความร่วมมือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู, ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียนฯ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกัน Covid-19 และเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และเกิดความปลอดภัยต่อคณะครู - นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้

%d bloggers like this: