วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 (ขุนอาสา 330) ร่วมกับ อส.กร.อ.วิเชียรบุรี เเละ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ร่วมมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 (ขุนอาสา 330) ร่วมกับ อส.กร.อ.วิเชียรบุรี เเละ อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ร่วมมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรีฯ เเละ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จว.พ.ช. ผลการปฏิบัติประชาชนมีความพึงพอใจที่มีหน่วยงานทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

%d bloggers like this: