RTA : Recruitment System One Stop Service”คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”……………………………………..กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

RTA : Recruitment System One Stop Service
“คลิ๊กเดียวจบ ครบทุกการสอบ”
……………………………………..
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการรับสมัครบุคคลสอบเข้ารับราชการใน กองทัพบก ประจำปี 2565 ณ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: