วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะผู้แทนจาก Filipino Community in Chiang Mai (FCC) เข้าพบอธิการบดี ม.แม่โจ้

คณะผู้แทนจาก Filipino Community in Chiang Mai (FCC) เข้าพบอธิการบดี ม.แม่โจ้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 Mr. Norman Alcoba และคณะ จาก Filipino Community in Chiang Mai (FCC) จำนวน 6 คน เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัล UPLB Presidential Award จากงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมกันนี้ ได้แนะนำคณะทำงาน FCC ชุดใหม่ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมให้การต้อนรับและพบปะกับคณะดังกล่าว ณ ห้องอินทนิล (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Delegation from Filipino Community in Chiang Mai (FCC) visited Maejo University
On November 18th, 2021, Mr. Norman Alcoba and 6 delegates from the Filipino Community in Chiang Mai (FCC) met Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University to congratulate on the occasion of receiving the UPLB Presidential Award at the 103rd UPLB Loyalty Day Philippines and take advantage of this opportunity to introduce the new FCC working group at Inthanin Room (2nd Floor), Office of the University Building.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: