วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะญาติธรรมร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนชัย

คณะญาติธรรมร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนชัย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คุณวิรัตน์ คุณองอร จงไกรจักร , ดร.นิศารัตน์ เอี่ยมกิจ คณะญาติธรรม พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดดอนชัย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนชัย เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ในโอกาสเดียวกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม มีพระครูสิริอาภากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุตพัฒโนดมผศ.ดร.เจ้าอาวาสเป็นประธานรับ/องค์ครอง ท่ามกลางคณะญาติธรรม คณะศรัทธาวัดดอนชัย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ณ วัดดอนชัย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: