ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จับมือมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จับมือมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จับมือมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนแห่งการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ (นายวุฒิชัย ม่วงมัน) เป็นประธานในการประชุมหารือหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว3หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร มอบหมายให้นางสาวสรัลรัศมิ์ ธัญญวัฒโนทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มอบหมายให้นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน) จัดทำโปรโมชั่นพิเศษ มอบสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ให้การสนับสนุน และมอบความสุข เป็นของขวัญในการมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง3หน่วยงาน
ความคืบหน้ารายละเอียดของโปรโมชั่นจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง