วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“พระเทพสิงหวราจารย์” ประธานพิธีสมโภชพระวิหารพระเจ้าทันใจ และราชรถน้อยศรีนครพิงค์ ยานสิหิงคปฏิมา ถวายประทีปหมื่นดวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

“พระเทพสิงหวราจารย์” ประธานพิธีสมโภชพระวิหารพระเจ้าทันใจ และราชรถน้อยศรีนครพิงค์ ยานสิหิงคปฏิมา ถวายประทีปหมื่นดวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ นำโดยพระเทพสิงหวราจารย์ ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาส เป็นประธานพิธีสมโภชพระวิหารพระเจ้าทันใจ และราชรถน้อยศรีนครพิงค์ ยานสิหิงคปฏิมา ถวายประทีปหมื่นดวง,แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ผางประทีป ,พิธีสวดเบิก ,แสดงพระธรรมเทศนา ปฐมสมโภช ,ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ,และพุทธาภิเษก โดยมีเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี รูปแบบวิถีใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: