วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกอบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล” และร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

นายกอบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล” และร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล” และร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ คลองแม่ข่า ท่าน้ำชัยศรีภูมิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานจัดกิจกรรม ล่องเรืออัญเชิญกระทงไชยมงคลไปตามลำน้ำแม่ข่า เพื่อไหว้ขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายตามกาลเวลา พร้อมทั้งจัดแสดงกระทงในคลองแม่ขา ช่วงระหว่างท่าน้ำชัยศรีภูมิ – ท่าน้ำรัตนโกสินทร์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: