# กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ #


# กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ #

เมื่อ 4 ธ.ค.61
บก.ทท. (นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล บก.สนภ.3 นทพ.และ ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

ณ บริเวณที่ตั้งหน่วย สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่