ชาวราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเคารพธงชาติ เนื่องในวันชาติ


ชาวราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเคารพธงชาติ เนื่องในวันชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติ และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2561 ณ บริเวณเสาธงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 2 ศูนย์ คือ ศูนย์อำเภอเมืองฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียง

วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่นๆ โดยในปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ดังนั้น จึงทำให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นทั้งวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย)