วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รองวิภาวัลย์” ประธานมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ในงาน “ประเพณี เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

“รองวิภาวัลย์” ประธานมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ในงาน “ประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ในงาน “ประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาร่วมงานที่ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ในปี 2564 ตามแนวคิดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเชียงใหม่เมืองมรดกโลก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภท “ประชาชนทั่วไป”
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดอกระมิงค์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ ๒2ได้แก่ ทีมร้านดอกไม้ครูเอ็มสันกำแพง
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเพชรเวียงพิงค์
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมวัดสันติธรรม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: