วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะองคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน”

“ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะองคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน พร้อมทั้งได้มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก และมอบถุงพระราชทานให้กับราษฎร และเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ

พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของราษฎรในโครงการฯ โดยการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: