วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองร้อยทหารพราน 3501 ช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้ว นำมาตากลดความชื้นในเมล็ดข้าว

“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองร้อยทหารพราน 3501 ช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้ว นำมาตากลดความชื้นในเมล็ดข้าว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดยกองร้อยทหารพราน 3501 ให้การช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่หน่วย ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้ว นำมาตากลดความชื้นในเมล็ดข้าว พร้อมจัดกำลังพลสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ที่มีความต้องการนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวแล้วและไม่มีพื้นที่ในการตากข้าวเปลือกเข้ามากตากในพื้นที่ ว่างของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น โดยขณะนี้เกษตรกร จำนวน กว่า 3 ราย ได้นำข้าวเปลือก พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 รวมน้ำหนัก กว่า 6 ตัน เข้ามาตากในพื้นที่ ที่หน่วยจัดเตรียมไว้ให้ในพื้นที่ของ กองร้อยทหารพราน 3501 ณ โรงเรียนบ้านหก ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการตากข้าว พร้อมทั้งมีการวางมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 โดยการแบ่งพื้นที่การเข้าออกหน่วย การปฏิบัติในครั้งนี้สอดคล้องกับ นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และ ตามแนวทางการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตากข้าวบนถนน โดย นายเล็ก คำเรือง เกษตรกรได้กล่าวขอขอบคุณหน่วยทหารที่ห่วงใยเกษตรกรได้จัดสรรพื้นที่ในหน่วยให้แก่ตน และเพื่อนบ้านเข้ามาตากข้าวเปลือก เพราะหากตนตากข้าวตามถนน ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: