Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ซันสวีท พบนักลงทุนไตรมาส 3/62 ในงาน ‘Opportunity Day’ มั่นใจพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่

บมจ.ซันสวีท พบนักลงทุนไตรมาส 3/62 ในงาน ‘Opportunity Day’
มั่นใจพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2562 บริษัทมีรายได้รวม 514.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.4 ล้านบาท คิดเป็น 6.9 % จากการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในประเทศ ขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 1 ล้านบาท ลดลง 27.9 ล้านบาท คิดเป็น 96.7 % ในด้านผลประกอบการ 9 เดือนมีรายได้เท่ากับ 1,405.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.1 % และมีผลขาดทุนสุทธิ 32.7 ล้านบาทหรือ ลดลง 159.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากปริมาณการผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งและแมลงระบาด รวมถึงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

นายองอาจ กิตติคุณชัย เปิดเผยว่า “แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาภัยแล้ง และ แมลงระบาด ทำให้ผลผลิตเสียหายไปบ้าง แต่บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขพร้อมติดตามผลอยู่เสมอ ประกอบกับการให้ความรู้ควบคู่การใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรใน Contract Farming ขณะเดียวกัน ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ออกงานแสดงสินค้าและอาหาร โดยมุ่งไปยังกลุ่มประเทศยุโรป และตะวันออกกลาง คาดว่ารายได้รวมจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10% จากปี 2561 ที่มีรายได้รวมประมาณ 1,800 ล้านบาท”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่ม Ready to eat อาทิ ถั่วลายเสือต้ม และต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวโพดพร้อมทาน วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ มั่นใจว่าการเพิ่มประเภทสินค้านอกเหนือจากข้าวโพดหวาน จะสนับสนุนให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดภายในประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้