Uncategorized ข่าว พะเยา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา สนุก ครึกครื้นขบวนแห่กระทง ซาเล้งตำบลบ้านถ้ำสืบสานประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านแบบโบราณ

พะเยา สนุก ครึกครื้นขบวนแห่กระทง ซาเล้งตำบลบ้านถ้ำสืบสานประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านแบบโบราณ

สืบสานประเพณีพื้นบ้าน ชาวบ้านตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกแต่งเป็นขบวนกระทงมากกว่า 10 คันที่สวยตระการตาสว่างไสวไปทั่วหมู่บ้าน รวมทั้งมีการประกวดนางนพมาศที่ใช้เด็กและผู้สูงอายุเป็นนางนพมาศ

ขบวนแห่กระทงของชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกแต่งเป็นขบวนรถกระทงรวมทั้งนางนพมาศที่มีอายุตั้งแต่ 5ปี- 60 ปีขึ้นไป จาก 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาถูกเคลื่อนไปตามถนนมีความสวยงาม ภายในพื้นที่ตำบล ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ ที่ทางชาวบ้านตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกัน ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงที่เป็นแบบโบราณเรียบง่าย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นการตกแต่งขบวนกระทงของแต่ละชุมชน นอกจากนั้นยังใช้นางนพมาศที่มีอายุตั้งแต่ 5ปี- 60 ปี เข้าทำการ เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงดังกล่าว

โดยประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านของชาวตำบลบ้านถ้ำ ได้จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่กระทงที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างในการประดับเป็นกระทง นอกจากนั้นยังได้มีการประกวดนางนพมาศที่มีอายุตั้งแต่ 5ปี-60 ปีขึ้นไป รวมทั้งการแสดงรำวงพื้นบ้านโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

https://youtu.be/wgp9vbGO44s