วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีทำบุญสืบชะตาให้พระอาจารย์วุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าตึง

พิธีทำบุญสืบชะตาให้พระอาจารย์วุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าตึง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาให้พระอาจารย์วุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) อายุ 32 ปี พรรษา 12 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าตึง โดยมีพระครูโสภณรัตนสาร (ครูบาอูปแก้ว ฐิตสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าลาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านธิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูอินทปัญญาวุฒิ เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ เจ้าอาวาสวัดวัดป่าตาล รูปแบบวิถีใหม่ ณ วัดป่าตึง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: