วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เรียนรู้ พัฒนา สู่อาชีพในอนาคต ตามนโยบายกองทัพบกให้ฝึกวิชาชีพตั้งแต่เป็นทหารใหม่

หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ “เรียนรู้ พัฒนา สู่อาชีพในอนาคต” ตามนโยบายกองทัพบกให้ฝึกวิชาชีพตั้งแต่เป็นทหารใหม่

หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ดำเนินการฝึกวิชาชีพการเพาะเลี้ยงและทำปุ๋ยไส้เดือน ให้กับน้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ รวมทั้ง ฝึกวิชาชีพการตัดผมโดยมุ่งหวังให้สามารถตัดให้เพื่อนทหารใหม่ด้วยกันเองได้ ต่อยอดพัฒนาฝึกฝนต่อที่ห้องตัดผมสวัสดิการของหน่วย สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อปลดจากกองประจำการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: