(มีคลิป) ฉก.ร.7 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565

ฉก.ร.7 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ จัด กพ.ชป.กร.ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (RTA Recruitment System) ให้กับ ปชช.ใน พื้นที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประชาชนรับทราบข่าวสารการรับสมัคร ให้ความสนใจในสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี ในการนี้ ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับพ่น ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และ ปชส.มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ให้แก่ประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดนัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง