ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีพร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 220,000 บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 110 ทุนๆละ 2,000 บาท
เหยี่ยวข่าว/รายงาน