ข่าวกระแสสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิรุฬ พรรณเทวี นายชยันต์ ศิริมาศนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่ บริเวณท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นการปรับภูมิทัศน์แห่งนี้ให้เป็นสวนรวงผึ้งขนาดใหญ่ ที่ บริเวณหน้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ชาวร้อยเอ็ดจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม ให้เป็นที่ประจักษ์พยานของความจงรักภักดีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่แสดงต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้ทำการปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 101 ต้น เพื่อที่จะให้เจริญเติบโตเป็นสวนรวงผึ้งที่สวยงามต่อไป
เหยี่ยวข่าว/รายงาน