ข่าวกระแสสังคม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 15 กองทุน พร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ BC ที่มีระบบบริหารจัดการกองทุนดีเด่น

ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม