Reporter&Thai Army

? ล่าสุด !! เหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎร อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ล่าสุด เวลา 17.00 น. พบผู้เสียชีวิตครบแล้ว 8 ราย

? ล่าสุด !! เหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนราษฎร อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ล่าสุด เวลา 17.00 น. พบผู้เสียชีวิตครบแล้ว 8 ราย

?รายชื่อผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย

1️ นางกา อักขระ อายุ 64 ปี
2️ นางกาบแก้ว อักขระ อายุ 57 ปี
3️ นายตุ่ย อักขระ อายุ 47 ปี
4️ น.ส.กมลรัตน์ อักขระ อายุ 34 ปี
5️ นายธนากร อักขระ อายุ 33 ปี
6️ น.ส.ณัฐทิชา อักขระ อายุ 21 ปี
7️ ด.ญ.ชรินรัตน์ อักขระ อายุ 10 ปี
8⃣ ด.ญ.ณัฐธิดา อักขระ อายุ 3 ปี

✅ ขณะนี้จังหวัดน่านได้เร่งอพยพประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงบริเวณใกล้เคียงดินสไลด์ไปยังที่ปลอดภัย คือ วัดสว้า จำนวน 33 ครัวเรือน มีพื้นที่รองรับได้ประมาณ 100 คน อีกทั้งได้ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงนี้เป็นการชั่วคราว

?? ขอบคุณภาพจาก มทบ.38 และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน