Uncategorized

28 กรกฎาคม 2561 วันนี้ที่วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายดอกไม้ ธูปเทียน เข้าพรรษา มีตำนานเล่าขานมามากกว่าร้อยกว่าปี

28 กรกฎาคม 2561
วันนี้ที่วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญถวายดอกไม้ ธูปเทียน เข้าพรรษา มีตำนานเล่าขานมามากกว่าร้อยกว่าปี

เวลา 16.00 น.ประจำทุกปี ชุมชนวัดบึงพลาญชัย คณะทายกทายิกาชาวบ้านในชุมชนร่วมใจด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนานำดอกไม้ธูปเทียน มาบูชาเพื่อขอขมาในช่วงเข้าพรรษาในวันแรก

โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต.ผู้สืบสานธรรมเนียมนี้มาอย่างยาวนานพร้อมด้วยคณะชุมชนวัดบึงพลาญชัยได้ปฏิบัติมาประจำทุกปีในครั้งนี้ได้มีศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาทำบุญถวายซองปัจจัย ดอกไม้ ธูปเทียน กันเป็นจำนวนมาก…..
เหยี่ยวข่าว::รายงาน