วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564,

“ส่งมอบความห่วงใย ถึงมือผู้ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้”
กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน เหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่บริเวณรอบค่าย
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564, 1500 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) เข้ามอบถุงยังชีพสำหรับอุปโภคบริโภค พร้อมด้วยผ้าห่มกันหนาวกองทัพบก ให้กับครอบครัวของ นาง บัว ปานศรี อายุ 64 ปี เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง บริเวณบ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: