“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

“มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน”
เมื่อ 15 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200
มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
5 ธ.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวน 5 นาย ปริมาณโลหิต 2,000 CC ณ รพ.เพชรบูรณ์

%d bloggers like this: