วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ให้นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 ประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ให้นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 แบบระบบสมัครสอบออนไลน์ One stop service “คลิ๊กเดียวจบ…ครบทุกการสอบ” ณ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่เข้ารับฟังข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพบกเป็นอย่างดี

%d bloggers like this: