สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”เมื่อ 15 ธันวาคม 2564,

“สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่”
เมื่อ 15 ธันวาคม 2564, 0800 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนอาสา 326) ร่วมกับ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพ 229 จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันฯ ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพ 229 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จว.พ.ช.
ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: