วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผบช.ภ.5 ปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมลงพื้นที่ ปชส.สถานบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่

ผบช.ภ.5 ปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมลงพื้นที่ ปชส.สถานบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ กำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5, พ.อ.สงบศึก วังแก้ว รองผบ.มทบ.33, นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, กอ.รมน., หัวหน้าส่วนราชการ, สาธารณสุข จ.เชียงใหม่, ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ จำนวน 358 นาย

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” เพื่อยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงอนุมัติให้

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” เพื่อยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ตามที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงอนุมัติให้

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ทำให้สถานประกอบการร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่าปลอดภัยจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ต้องประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามกฎ “COVD Free Setting” อย่างเคร่งครัด

ทางด้านพล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิต 19 อันได้แก่ มาตรการ “D-M-H-T-T-A” และยกระดับมาตรการปลอดภัยยสำหรับองค์กร (COVD Free Setting) ครบทุกด้านตามที่กำหนด สำหรับมาตรการ “D-M-H-T-T-A” เป็นมาตรการความปออดภัยทางสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ประกอบด้วย D : Distancng เว้นระยะะหว่างบุคคล หลีกเสี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ, T : Tem perature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย, T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิต 19 และ A : Appi cation ติดตั้งและใช้แอปพิเคชั่น “ไทยชนะ” และ ” หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

ในการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าที่ให้บริการซึ่งต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินในระบบ COVD Free Setting และมีการปฏิบัติตามแนวทางกำหนดอาทิ ด้านแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวคล้อม (COVID Free Ervirorment) มีการจัดอุปกรณ์การบริโภคและอุปกรณ์เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล, ไม่จำหน่าย ในรูปแบบภาชนะที่มีโอกาสสัมผัสหรือใช้ร่วมกัน, ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การให้ชิม การเชียร์แขก/เชียร์ลูกค้า การเร่ขายสินค้าและ กิจกรรมที่มีสลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ การนั่งดริ๊ง การเร่ร้องเพลงตามโต๊ะ, ไม่มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่มเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และจำกัดระยะเวลาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวประชาสัมพันธ์ และกำชับการปฏิบัติของสถานประกอบการ รวมถึงให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ตามที่กรมอนามัยและกรมควบคุโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

โดยในการปล่อยแถวในครั้งนี้ ได้จัดชุด ออกประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติของสถานประกอบการร้านอาหาร ตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A” ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศผ่อนปรนให้สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ในพื้นที่ 5 อำเภอนำร่อง ด้านการท่องเที่ยว (อ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่แตง จอมทอง และ อ.ดอยเต่า) โดยเน้นกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: