วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ปกป้องประชา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมในการรองรับการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรค พร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ปกป้องประชา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมในการรองรับการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรค พร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

อาคารไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ด้วยห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล ISO 15189, ISO 15190 ที่มีความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งตรวจได้แบบ 3 ยีน เป็น 1 ใน 2 ของโรงพยาบาลกองทัพบกที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ 3 ยีน ณ อาคารไบโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกระดมสรรพกำลัง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนรัฐบาลในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” และป้องกันระบาดของเชื้อโควิด-19 ในทุกมิติ อีกทั้งพลโท พัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกมีความห่วงใย และได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เฝ้าระวัง ดูแล ยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “โอไมครอน” ในพื้นที่ของเต็มที่กำลัง และเต็มความสามารถ

ซึ่งห้องปฏิบัติการ อาคารไปโอโมเลกุลลาร์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO 15189, ISO 15190 ในการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR แบบ 3 ยีน ซึ่งเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์การติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน เนื่องจากสายพันธุ์โอไมครอนอาจส่งผลให้ตรวจไม่พบในบางยีน ซึ่งโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมในการรองรับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรค พร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

%d bloggers like this: