วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เปิดจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน และ คุณลัดดาวัลย์ จันทรวิภาค ประธานชมรมแม่บ้าน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พิธีเปิดจุดบริการประชาชน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ซึ่ง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน (ห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชนจิตอาสา โดยให้บริการ…โครงการจิตอาสา “กิ่งพันธุ์ ปันสุข”


, จุดพักรถ, สอบถามข้อมูลเส้นทาง, บริการห้องสุขา, การตรวจสภาพและซ่อมยานพาหนะฉุกเฉิน, บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็น และช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน ณ บริเวณถนนหมายเลข 108 หน้าหน่วย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

%d bloggers like this: