วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

“ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน”
…………………………………………………………………
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วย คณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ และอวยพรปีใหม่ ให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ จุดบริการบ้านสามแยก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวงฯ, จุดบริการบ้านถ้ำปลา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สายฯ และ จุดบริการด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กองบังคับการควบคุมที่ 1

กองบังคับการควบคุมที่ 2

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3

กองกำลังผาเมือง

%d bloggers like this: