กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต จำนวน 1,350 ซีซี ให้กับผู้ที่ต้องการโลหิต

“ให้เลือด ให้ชีวิต”

กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิต จำนวน 1,350 ซีซี ให้กับผู้ที่ต้องการโลหิต และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จว.พ.ร.

เราทำความดีด้วยหัวใจ

ค่ายพระยาไชยบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 12

กองพลทหารม้าที่ 1

31 ธันวาคม 2564

%d bloggers like this: