(มีคลิป) อบจ.เชียงใหม่เนรมิตร แลนด์มาร์คใหม่ ในงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022)” กระตุ้นการท่องเที่ยว

อบจ.เชียงใหม่เนรมิตร แลนด์มาร์คใหม่
ในงาน “เชียงใหม่มนต์เสน่ห์เมืองแห่งดอกไม้งามเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว” กระตุ้นการท่องเที่ยว

อบจ.เชียงใหม่เร่งเตรียมงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022) ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ประเทศไทยได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ เดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เนื่องจากสถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 45 ประเทศ + 1 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่, เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19, เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดปัญหาผลกระทบวิกฤติโควิด 19 ภาคการท่องเที่ยว เป็นประเด็นกลุ่มปัญหา ความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอยไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับกว่า 20 ไร่ ประกอบด้วย ดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกไฮเดรนเยีย “เทศกาลสีสันทุ่งดอกไม้ Seasons of Flower ” และแสง สี เสียง ยามค่ำคืน “Chiang Mai of illumination”, การจัดแสดงรถบุปผชาติ กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมม่านและน้ำพุดนตรี, กิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2565, กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ “มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2022)” ระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย และต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดให้เข้าชมงานเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง รอบละไม่เกิน 100 คน ผ่านระบบการรับจองออนไลน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 214.

ทรงวุฒิ ทับทอง