พิธีทำบุญสืบชาตา/ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส/ตราตั้งฐานนุกรม “พระครูปลัดอานนท์ ฉายา อภิชาโน”

พิธีทำบุญสืบชาตา/ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส/ตราตั้งฐานนุกรม “พระครูปลัดอานนท์ ฉายา อภิชาโน”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ จัดงานทำบุญสืบชาตา/ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส/ตราตั้งฐานนุกรม พระครูปลัดอานนท์ ฉายา อภิชาโน อายุ 43 พรรษา 23 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ,กศ.ม. วัดหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองป่าครั่ง ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาจิต รูปแบบ (New Normal) ณ วัดหนองป่าครั่ง เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง