เจริญพุทธมนต์ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา “ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38”

เจริญพุทธมนต์ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา “ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 คณะ “ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา ให้กับคณะ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว มอบทุนการศึกษาให้พระนิสิต/นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จำนวน 38 ทุน พร้อมขอพรปีใหม่ จากพระเดชพระคุณพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา รูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง