รองผู้ว่าวรญาณ เปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3

รองผู้ว่าวรญาณ เปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 ภายใต้งานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดงานหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ประจำปี 2565

โดยมีการจัดแสดงการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ชุดผ้าไทยประยุกต์ การแสดงฟ้อนรำ และการแสดงดนตรี ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: