“สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างฝาย อนุรักษ์แหล่งน้ำ”มทบ.38 จัดกำลังจิตอาสา สนับสนุนศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน ในกิจกรรมสร้างฝาย

“สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างฝาย อนุรักษ์แหล่งน้ำ”มทบ.38 จัดกำลังจิตอาสา สนับสนุนศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน ในกิจกรรมสร้างฝาย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.65 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสาสนับสนุนศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน ในกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝาย ระหว่างวันที่ 13-17 ม.ค.65 ณ บ้านแก่นนคร ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำในห้วงฤดูแล้งที่จะเข้ามาถึง ตลอดจนเป็นส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: