(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน “วันกองทัพไทย”

มณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวัน “วันกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 15.00 น. หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เนื่องในวันกองทัพไทย รวมจำนวน ( 1,063 นาย ) ร่วมประกอบพิธีสวนสนามและพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทย

ตลอดจนระลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี ที่ ทรงปกปักรักษาแผ่นดินไทยไว้ รวมทั้งเหล่าบรรพชนที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: